• Jan- Petersen Strasse 14 - 18 Berlin

Kategorier => Science

Hva er Gradient Descent i maskinlæring?

I hvert maskinlæringsproblem der det er en assosiasjon av regresjon, er det enda et begrep assosiert og det kalles Gradient Descent. Som vi alle vet at lineær regresjon, logistisk regresjon, SVM, et...

4 hovedtyper av kunstig intelligens

Med fremveksten av AI har mennesket blitt en veldig kraftig ressurs. AI -æraen begynte på begynnelsen av 1960 -tallet med lanseringen av Deep Learning og Machine learning -algoritmer av forskere og fo...

Tkinter V/S Kivy. Hva å velge og når ???

Informatikkingeniører og andre entusiaster innen IT er veldig interessert i applikasjonsutvikling, enten det er datamaskiner eller mobiltelefoner. Dette er en trend som vokser på grunn av prioritering...

Fordeler med kunstig intelligens (AI) i energisektoren

Siden uminnelige tider har mennesker stolt på en eller annen form for energi for å drive apparatene sine, enten det er hjemme, transport, fabrikker, etc. Energi finner sin anvendelse overalt med utgan...

Forskjellen mellom etikettkoding og én varm koding

Forhåndsbehandling av data er et svært avgjørende skritt i hver maskinlæringsmodellopprettelse fordi de uavhengige og avhengige funksjonene bør være så lineært justert som mulig, dvs. at de uavhengige...

Hva er Poisson -distribusjon i statistikk og datavitenskap?

Innen datavitenskap er det en nødvendighet å lære konseptene statistikk og sannsynlighet fordi vi uten den ikke kan utføre de enkleste operasjonene også. Vi må til enhver tid tenke på hvilken statisti...

Hva er skjevhet og kurtose i datavitenskap ??

For hver datavitenskapsmann der ute er det veldig viktig å gjøre funksjonsteknikk før du utfører noen form for analyse med datasettet som sier prediktiv eller foreskrivende. Feature engineering -tekni...

Forskjell mellom AI, maskinlæring og dyp læring?

Mange aspirerende studenter og andre yrkesaktive mennesker som ønsker å bidra med sin del ved å bli en AI -ekspert, synes det ofte er forvirrende når de blir spurt om forskjellen mellom kunstig intell...

Advancement of Space Laws- A new Horizon in Techno-legal field

Begrepet rom bringer en flom av tanker i tankene våre. Plass er faktisk alt og alt. European Space Agency har definert det ytre rom som området som begynner omtrent hundre kilometer over jordens over...

Grunnleggende statistisk kunnskap som kreves for datavitenskap

For å utføre datavitenskaprelatert arbeid som involverer maskinlæring, dyp læring, må vi kjenne de grundige begrepene om hvordan disse fungerer og hvordan en enkelt algoritme kan utføre en så stor ope...

Hva er Tensorflow for Python?

Alle AI- og ML -ingeniører bruker det ene eller det andre slags programmeringsspråk å jobbe med. Disse programmeringsspråk kan være alle som Python, Scala, R, C ++, etc., og for å bruke disse programm...

Hva er Pandas Read SQL?

Å jobbe og lage en enorm database ved hjelp av MySQL er populært der ute, og folk bruker dette Relational Database Management System til å bygge mer dynamiske databaser som er svært beskyttede og kun...

Hva er Ridge og Lasso Regresjon?

Lineær regresjonsbasert analyse fungerer på prinsippet om ligningen for linjen som sier, y= mx + c hvor y er verdien vi ønsker å finne i y-retningen angående skråningen av linjen som forbinder alle pu...

5 Mest vanlige programmeringsspråk som brukes i AI (kunstig intelligens)

Utviklingen som skjer rundt oss er prisverdig, da den hjelper til med å få fram endringer som kan gjøre denne verden til et bedre sted å trives i. Noen utviklinger er knyttet til naturen mens andre er...